*alt_site_homepage_image*

Vairuotojų profilaktinis sveikatos patikrinimas

VAIRUOTOJŲ PROFILAKTINIAI SVEIKATOS PATIKRINIMAI

Vairuotojų sveikatos tikrinimo tikslas – nustatyti, ar dėl sveikatos būklės tikrinamas asmuo gali vairuoti atitinkamos kategorijos mechanines transporto priemones.

Asmenys, norintys įgyti ar pasikeisti vairuotojo pažymėjimą, privalo tikrintis sveikatą nustatyta tvarka. Vairuotojų sveikatos tikrinimo reikalavimų ir tvarkos aprašą patvirtino Sveikatos apsaugos ministras 2008 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. V-973.

Vairuotojo medicininę pažymą reikia pateikti VĮ „Regitra“, tačiau pažymos originalas lieka vairuotojui.

Pažymos galiojimo terminai

Amžiaus grupė

Medicininė pažyma mėgėjams (A,AM, B kat.)

Medicininė pažyma profesionalams (C, D, T kat.)

Iki 55 metų

10 metų

2 metai

Nuo 56 iki 69 metų

5 metai

2 metai

70 iki 79 metų

2 metai

2 metai

Nuo 80 metų

1 metai

1 metai

Vairuotojų grupės pagal vairuojamas transporto priemones

1 grupė

2 grupė

AM (mopedų) kategorija

C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE (automobilius, kurių masė didesnė kaip 3500 kilogramų)

A1, A2, A, B1 kategorijos (motociklų)

T (troleibusai) kategorijų transporto priemones.

B kategorija (automobilių masė ne didesnės nei 3500 kilogramų)

Taip pat į šią grupę įeina visi dirbantys vairuotojais pagal darbo sutartis – taksistai, greitosios pagalbos automobilių, traktorių, savaeigių mašinų vairuotojai ir pan.

BE (B kategorijos automobilių su priekaba)

TR1, TR2, SM, SZ (traktoriai ir savaeigės mašinos)

Prieš sveikatos tikrinimą sveikatos priežiūros įstaigoje vairuotojai užpildo ir pasirašo vairuotojo garbės deklaraciją. Ši deklaracija atiduodama sveikatos patikrą atliekančiam gydytojui. Deklaracijoje vairuotojas savo sveikatos būklę įvertina pats atsakydamas į nurodytus klausimus. 

Po bendrosios praktikos gydytojo patikrinimo, atsižvelgiant į paciento sveikatos būklę, vairuotojo medicininėje pažymoje gali būti numatomi individualūs vairavimo apribojimai (leidžiama vairuoti tik dienos metu, važiuoti be keleivių, važiuoti neviršijant tam tikro nurodyto greičio, vairuoti tik su akiniais arba/ir kontaktiniais lęšiais ir pan.).  

Asmenims, turintiems rimtų regos sutrikimų, aukštą nekoreguotą kraujo spaudimą, esant tam tikros ribos klausos susilpnėjimui, visiškam kurtumui (leidžiama vairuoti išimties tvarka vairuotojui mėgėjui), esant ryškiai neurologinei simptomatikai (dažni priepuoliai), sergantiesiems sunkiomis plaučių, širdies ligomis, teisė vairuoti nesuteikiama. Plačius kontraindikacijų sąrašus turi gydytojai.

Atlikus profilaktinį tikrinimą, jei paciento sveikatos būklė atitinka reikalavimus, išduodama vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma (forma Nr. 083-1/a). Ji užregistruojama suteikiant unikalų numerį, suantspauduojama ir atiduodama pacientui.