*alt_site_homepage_image*

ES projektai

ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS INOVATYVAUS IR EFEKTYVAUS HOLISTINIO MODELIO TAIKYMAS POLILIGOTŲ PACIENTŲ GYDYMUI

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia 2020 09 23
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2023 03 23

Inovatyvaus ir efektyvaus holistinio modelio taikymas poliligotų pacientų gydymui Poliligotų pacientų sveikatos priežiūros paslaugų poreikiai didesni, tačiau dėl tradicinio į pavienę ligą orientuoto požiūrio jie susiduria su fragmentiška sveikatos priežiūros forma, kuri gali lemti neišsamią, neveiksmingą ar net kenksmingą klinikinę intervenciją. Visuomenei senstant, darnaus sveikatos priežiūros modelio poliligotiems asmenims trūkumas tampa vis didesniu iššūkiu visai sveikatos priežiūros sistemai.
Pagrindinis šio projekto tikslas – išbandyti inovatyvų ir efektyvų poliligotiems asmenims pritaikytą sveikatos priežiūros modelį, parengtą pagal PSO ir Europos Komisijos inicijuotų tyrimų rekomenduojamas gaires.
Projekto įgyvendinimo metu bus gilinamos pareiškėjo ir partnerių sveikatos priežiūros specialistų kompetencijos bei su 220-ia dviem ar daugiau lėtinėmis ligomis sergančių pacientų išbandomas numatytas sveikatos priežiūros modelis.
Inovatyvus sveikatos priežiūros modelis bus išbandomas trijose savivaldybėse: Utenos, Šiaulių m. ir Druskininkų, todėl numatoma, jog projektas turės teigiamų rezultatų plačioje geografijoje.
Projekto rezultatas: pagerinti klinikos teikiamų paslaugų kokybę sveiko senėjimo srityse bei šioms socialinėms grupėms pagerinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis Nr. 08.4.2-ESFA-K-616-01-0010 „Inovatyvaus ir efektyvaus holistinio modelio taiskymas poliligotų pacientų gydymui“. Skiriamas finansavimas 775 713,99 eur. Iš ES fondų lėšos 775 713,99 eur

Kvietimo Nr. 08.4.2-ESFA-K-616-01.


„UAB INMEDICA ŠEIMOS KLINIKŲ KAUNO MIESTE VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS“

Kauno mieste pradedamas įgyvendinti projektas, kurio tikslas – pagerinti pirminės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą vaikams ir vyresnio amžiaus asmenims.
Projekto metu paslaugų teikimo infrastruktūra bus atnaujinama 3 klinikose: Šilainių klinikoje, Žaliakalnio klinikoje ir Sargėnų klinikoje. Bus atliekamas paprastasis dviejų klinikų patalpų remontas, taip pat įsigyjama odontologinė ir kita moderni medicininė įranga, kompiuteriai su standartine programine įranga bei baldai šeimos gydytojų ir odontologų kabinetams.
Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“.

Projektą planuojama įgyvendinti iki 2019-11-30.
Projekto finansavimas:
Europos regioninės plėtros fondo ir LR valstybės biudžeto lėšos –204 127,68 Eur
Nuosavos (UAB InMedica) lėšos – 16 550,90 Eur


„UAB INMEDICA PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS“

Trakų raj. savivaldybėje, UAB InMedica klinikoje Lentvaryje, adresu  Klevų al. 32,pradedamas įgyvendinti projektas, kurio tikslas – pagerinti pirminės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą vaikams ir vyresnio amžiaus asmenims.
Bus pagerintos sąlygos odontologo ir šeimos gydytojų paslaugų kokybei užtikrinti - projekto metu bus įsigyta moderni medicininė įranga ir baldai.
Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“.
Projektą planuojama įgyvendinti iki 2019-05-31.

Projekto finansavimas:
Europos regioninės plėtros fondo ir LR valstybės biudžeto lėšos – 21 778,20 Eur
Nuosavos lėšos – 1 765,80 Eur

 

 

„UAB INMEDICA KLINIKOS MARIJAMPOLĖJE VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS“

Marijampolės savivaldybėje, UAB InMedica klinikoje adresu  Gedimino g. 3-1,pradedamas įgyvendinti projektas, kurio tikslas – pagerinti pirminės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą vaikams ir vyresnio amžiaus asmenims.
Projekto metu bus atliekamas patalpų remontas, įsigyta moderni odontologinė įranga, baldai šeimos gydytojų kabinetams, kompiuterinė įranga.
Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“.

Projektą planuojama įgyvendinti iki 2019-08-31.
Projekto finansavimas:
Europos regioninės plėtros fondo ir LR valstybės biudžeto lėšos – 38 120,70 Eur
Nuosavos (UAB InMedica) lėšos – 3 090,87 Eur


„UAB INMEDICA ŠEIMOS KLINIKŲ TAURAGĖJE IR SKAUDVILĖJE VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS“

Tauragės raj. savivaldybėje pradedamas įgyvendinti projektas, kurio tikslas – pagerinti pirminės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą vaikams ir vyresnio amžiaus asmenims.
Projekto metu paslaugų teikimo infrastruktūra bus atnaujinama klinikoje Tauragėje, adresu Dariaus ir Girėno g. 28A ir Spaustuvės g. 4, taip pat klinikoje Skaudvilėje, adresu Liaudies a. 5.
Bus atliekamas patalpų remontas, įsigyta moderni odontologinė ir kita medicininė įranga, baldai šeimos gydytojų ir odontologų kabinetams, kompiuterinė įranga.
Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“.

Projektą planuojama įgyvendinti iki 2019-07-31.
Projekto finansavimas:
Europos regioninės plėtros fondo ir LR valstybės biudžeto lėšos – 99 133,17 Eur
Nuosavos (UAB InMedica) lėšos – 8 037,83 Eur


„PERSONALIZUOTO FIZINIO AKTYVUMO EFEKTYVUMO VERTINIMO ĮRANKIO SUKŪRIMAS IR TAIKYMO METODIKOS SUKŪRIMAS“

Projekto tikslai: Pirmuoju etapu - pasitelkiant 5000 asmenų, turinčių padidintą kardiovaskulinę ir kardiometabolinę riziką (padidintą riziką susirgti širdies ir krajagyslių sistemos ligomis) ir kuriems buvo atliktas išsamus kardiologinis ištyrimas, greta kitų parametrų nustatant ir arterinius žymenis, atspindinčių arterijų funkcinius ir struktūrinius pakitimus (pirminė duomenų bazė), bus identifikuoti tie, kurie labiausiai atspindi kardiovaskulinę ir kardiometabolinę riziką ir dinamikoje atsipindi rizikos pokyčius priklausomai nuo esamo fizinio krūvio, ir galės būti geriausiai pritaikyti personalizuotam prevencinių priemonių efekto vertinimui. 
Antruoju etapu - pasitelkiant 380 asmenų, kurie buvo atrinkti iš vykdomos kardiologijos prevencijos programos kontingento, visai tiriamajai grupei bus taikomas 2 mėnesių trukmės dozuoto aerobinio fizinio krūvio intervencijos protokolas, jie bus stebimi 8 mėn., remiantis stebėjimu, bus sukurta arterijų žymenimis grįsta Asmens kardiovaskulinės ir kardiometabolinės rizikos, fizinio krūvio vertinimo ir monitoravimo skaičiuoklė, pagal kurią bus vertinamas ir monitoruojamas vienos svarbiausių prevencinių priemonių – dozuoto aerobinio fizinio krūvio - efektas.

Projektą planuojama įgyvendinti iki 2019-08-31.
Projekto finansavimas:
Europos Sąjungos fondo veiksmų programos "Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ ir nuosavos UAB InMedica lėšos


UAB „MEDICA KLINIKA“ TEIKIAMŲ PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ EFEKTYVUMO DIDINIMAS MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE

UAB „MediCA klinika“ įgyvendina projektą „UAB „MediCA klinika“ teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų efektyvumo didinimas Marijampolės savivaldybėje“ (projekto Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-41-0006).
Projekto tikslas – pagerinti teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę Marijampolės savivaldybėje.
Projekto įgyvendinimu metu bus modernizuota UAB „MediCA klinika“ šeimos klinikų, esančių Vytauto g. 48A-4 ir R. Juknevičiaus g. 3, Marijampolėje, infrastruktūra skirta pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti.
Bendrai finansuojamo projekto bendra vertė – 49 383,38 Eur, iš kurių:
Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo lėšos – 41 975,87 Eur;
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 3 703,74 Eur;
UAB „MediCA klinika“ lėšos – 3 703,77 Eur.
Projekto veiklos įgyvendintos nuo 2019 m. sausio 3 d. iki rugpjūčio 31 d.


UAB „MEDICA KLINIKA“ TEIKIAMŲ PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ EFEKTYVUMO DIDINIMAS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖJE

UAB „MediCA klinika“ įgyvendina projektą „UAB „MediCA klinika“ teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų efektyvumo didinimas Elektrėnų savivaldybėje“ (projekto Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-01-0006).
Projekto tikslas – pagerinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą tikslinėms prie UAB ,,MediCA klinika“ prisirašiusioms Elektrėnų savivaldybės gyventojų grupėms.
Projekto įgyvendinimo metu bus modernizuota UAB „MediCA klinika“ šeimos klinikos, esančios Draugystės g. 13, Elektrėnuose, infrastruktūra, skirta pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti.
Bendrai finansuojamo projekto bendra vertė – 52 839,00 Eur, iš kurių:
Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo lėšos – 44 913,15 Eur;
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 3 962,67 Eur;
UAB „MediCA klinika“ lėšos – 3 963,18 Eur.
Projekto veiklos įgyvendintos nuo 2018 m. gruodžio 17 d. iki 2020 m. vasario 29 d.


UAB „MEDICA KLINIKA“ TEIKIAMŲ PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ EFEKTYVUMO DIDINIMAS

UAB „MediCA klinika“ įgyvendina projektą „UAB MediCA klinika teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų efektyvumo didinimas“ (projekto Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-01-0028).
Projekto tikslas – pagerinti įmonės teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę tikslinėms gyventojų grupėms.
Projekto įgyvendinimo metu bus pagerinta UAB „MediCA klinika“ šeimos klinikų, esančių Genių g. 2, J. Balčikonio g. 3-316, Juodasis kelias 35, Kreivasis skg./Polocko g. 44, Laisvės pr. 64A, Žirmūnų g. 2, Vilniuje, infrastruktūra, skirta pirminės sveikatos priežiūros paslaugoms teikti.
Bendrai finansuojamo projekto vertė – 233 197,76 Eur, iš kurių:
Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo lėšos – 198 218,09 Eur;
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 17 489,83 Eur;
UAB „MediCA klinika“ lėšos – 17 489,83 Eur.
Planuojama projekto veiklas įgyvendinti iki 2020 m. gegužės 30 d.


UAB „MEDICA KLINIKA“ TEIKIAMŲ PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ EFEKTYVUMO DIDINIMAS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE

UAB „MediCA klinika“ įgyvendina projektą „UAB „MediCA klinika“ teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų efektyvumo didinimas Alytaus miesto savivaldybėje“ (projekto Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-11-0003).
Projekto tikslas – pagerinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų efektyvumą Alytaus miesto savivaldybėje.
Projekto įgyvendinimo metu bus modernizuota UAB „MediCA klinika“ šeimos klinikų, esančių Jaunimo g. 22 ir Naujoji g. 76-50, Alytuje, infrastruktūra, skirta pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti.
Bendrai finansuojamo projekto bendra vertė – 82 938,00 Eur, iš kurių:
Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo lėšos – 70 498,00 Eur;
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 6 220,00 Eur;
UAB „MediCA klinika“ lėšos – 6 220,00 Eur.
Planuojama projekto veiklas įgyvendinti iki 2020 m. balandžio 30 d.


UAB „MEDICA KLINIKA“ TEIKIAMŲ PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ EFEKTYVUMO DIDINIMAS PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖJE

UAB „MediCA klinika“ įgyvendina projektą „UAB „MediCa klinika“ teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų efektyvumo didinimas Panevėžio miesto savivaldybėje“ (projekto Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-51-0006).
Projekto tikslas – pagerinti UAB „MediCA klinika“ teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę Panevėžio mieste.
Projekto įgyvendinimo metu bus modernizuota UAB „MediCA klinika“ šeimos klinikų, esančių Nemuno g. 73 ir Aukštaičių g., Panevėžyje, infrastruktūra, skirta pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti.
Bendrai finansuojamo projekto bendra vertė – 102 736,04 Eur, iš kurių:
Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo lėšos – 95 030,83 Eur;
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 7 705,20 Eur;
UAB „MediCA klinika“ lėšos – 7 705,21 Eur.
Planuojama projekto veiklas įgyvendinti iki 2020 m. balandžio 30 d.


UAB „MEDICA KLINIKA“ TEIKIAMŲ PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ EFEKTYVUMO DIDINIMAS ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE

UAB „MediCa klinika“ įgyvendina projektą „UAB „MediCA klinika“ teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų efektyvumo didinimas Rokiškio rajono savivaldybėje“ (projekto Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-51-0015).
Projekto tikslas – pagerinti UAB „MediCA klinika“ teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę Rokiškio rajono savivaldybėje.
Projekto įgyvendinimo metu bus modernizuota UAB „MediCA klinika“ šeimos klinikų, esančių A. Strazdo g. 2, Kamajuose ir Panevėžio g. 16A, Rokiškyje, infrastruktūra, skirta pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti.
Bendrai finansuojamo projekto bendra vertė – 77 112,00 Eur, iš kurių:
Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo lėšos – 65 544,65 Eur;
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 5 783,35 Eur;
UAB „MediCA klinika“ lėšos – 5 784,00 Eur.
Planuojama projekto veiklas įgyvendinti iki 2020 m. liepos 30 d.


UAB „MEDICA KLINIKA“ TEIKIAMŲ PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ EFEKTYVUMO DIDINIMAS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖJE

UAB „MediCA klinika“ įgyvendina projektą „UAB „MediCA klinika“ teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų efektyvumo didinimas Klaipėdos miesto savivaldybėje“ (projekto Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-31-0022).
Projekto tikslas – pagerinti projekto vykdytojo teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę Klaipėdos miesto savivaldybėje.
Projekto įgyvendinimo metu bus modernizuota UAB „MediCA klinika“ šeimos klinikų, esančių Galinio pylimo g. 3A, Šilutės pl. 38 ir Vingio g. 16B-1, Klaipėdoje, infrastruktūra, skirta pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti.
Bendrai finansuojamo projekto bendra vertė – 161 244,00 Eur, iš kurių:
Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo lėšos – 137 056,76 Eur;
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 12 093,24 Eur;
UAB „MediCA klinika“ lėšos – 12 094,00 Eur.
Planuojam projekto veiklas įgyvendinti iki 2020 m. gegužės 30 d.


UAB „MEDICA KLINIKA“ TEIKIAMŲ PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ EFEKTYVUMO DIDINIMAS KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖJE

UAB „MediCA klinika“ įgyvendina projektą „UAB „MediCA klinika“ teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų efektyvumo didinimas Kauno rajono savivaldybėje“ (projekto Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-21-0043).
Projekto tikslas - pagerinti teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę Kauno rajono savivaldybėje.
Projekto įgyvendinimo metus bus atnaujinta UAB „MediCA klinika“ šeimos klinikos, esančios A. Baranausko g., 2, Garliavoje, infrastruktūra, skirta pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti.
Bendrai finansuojamo projekto bendra vertė – 116 809,00 Eur, iš kurių:
Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo lėšos – 99 287,65 Eur;
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 8 759,90 Eur;
UAB „MediCA klinika“ lėšos – 8 761,45 Eur.
Planuojama projekto veiklas įgyvendinti iki 2020 m. balandžio 30 d.


SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS VŠĮ „MAŽEIKIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEIŪROS CENTRAS“, VŠĮ „SEDOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS“ IR UAB „MEDICA KLINIKA“

Mažeikių rajono savivaldybėje įgyvendinamas projektas „Sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas VšĮ „Mažeikių pirminės sveikatos priežiūros centras“, VšĮ „Sedos pirminės sveikatos priežiūros centras“ ir UAB „MediCA klinika“ (projekto Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-81-0007).
Projekto vykdytojas: VšĮ „Mažeikių pirminės sveikatos priežiūros centras“.
Projekto partneriai: VšĮ „Sedos pirminės sveikatos priežiūros centras“ ir UAB „MediCA klinika“.
Projekto tikslas – padidinti VšĮ „Mažeikių pirminės sveikatos priežiūros centras“, VšĮ „Sedos pirminės sveikatos priežiūros centras“ ir UAB „MediCA klinika“ teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų efektyvumą.
Projekto įgyvendinimo metu bus pagerinta VšĮ „Mažeikių pirminės sveikatos priežiūros centras“, VšĮ „Sedos pirminės sveikatos priežiūros centras“ ir UAB „MediCA klinika“ infrastruktūra.
Bendrai finansuojamo projekto vertė – 286 267,32 Eur, iš kurių:
Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo lėšos – 243 327,22 Eur;
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 21 470,05 Eur;
Mažeikių rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 21 470,05 Eur.
Planuojama projekto veiklas įgyvendinti iki 2020 m. birželio 30 d.


PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO GERINIMAS RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE

Raseinių rajono savivaldybėje įgyvendinamas projektas „Pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas Raseinių rajono savivaldybėje“ (projekto Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-21-0014).
Projekto vykdytojas: VšĮ Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centras.
Projekto partneriai: VšĮ Ariogalos pirminės sveikatos priežiūros centras, IĮ G. Radavičiaus klinika, UAB Raseinių šeimos gydytojų centras, UAB „MediCA klinika“ ir VšĮ Raseinių psichikos sveikatos centras.
Projekto tikslas – pagerinti Raseinių rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms.
Projekto įgyvendinimo metu bus modernizuota Raseinių rajono pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūra.
Bendrai finansuojamo projekto bendra vertė – 412 920,48 Eur, iš kurių:
Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo lėšos – 350 982,40 Eur;
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 30 969,04 Eur;
Raseinių rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 16 811,59 Eur;
Privačios pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos – 14 157,45 Eur.
Planuojama projekto veiklas įgyvendinti iki 2020 m. gegužės 31 d.


PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS RADVILIŠKIO RAJONE

Radviliškio rajono savivaldybėje įgyvendinamas projektas „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Radviliškio rajone“ (projekto Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-61-0014).
Projekto vykdytojas: Radviliškio rajono savivaldybės administracija.
Projekto partneriai: VšĮ Radviliškio rajono pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮ Baisogalos pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮ Šeduvos pirminės sveikatos priežiūros centras, UAB „MediCA klinika“ ir UAB „Medicinos namai šeimai“.
Projekto tikslas - pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų paslaugų efektyvumo didinimas.
Projekto įgyvendinimo metu bus atnaujintos pirminės sveikatos priežiūros centrų patalpos ir įranga bei automobilių pirminės sveikatos priežiūros paslaugoms teikti, įsigijimas
Bendrai finansuojamo projekto bendra vertė – 428 431,07 Eur, iš kurių:
Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo lėšos – 303 865,77 Eur;
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 24 300,40 Eur;
Radviliškio rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 95 799,30 Eur;
Privačios pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos – 4 465,60 Eur.
Planuojama projekto veiklas įgyvendinti iki 2020 m. balandžio 30 d.