*alt_site_homepage_image*

Protezavimas TLK lėšomis

PROTEZAVIMAS TLK LĖŠOMIS


Nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojo nauja dantų protezavimo paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto tvarka. Pagal šią tvarką teisę į dantų protezavimą, kompensuojamą iš PSDF biudžeto, turi šių kategorijų apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu:

 1. Asmenys, kuriems sukako senatvės pensijos amžius,
 2. Asmenys, kurie yra pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais,
 3. Vaikai,
 4. Asmenys, kuriems buvo taikytas gydymas dėl burnos, veido ir žandikaulių onkologinės ligos.

Išvardintiems asmenims, protezavimo paslaugos yra teikiamos tik tuomet, kai burna yra sanuota (sveika) ir paruošta dantų protezavimui.

Iš PSDF biudžeto skiriama suma protezavimui yra nustatoma kiekvienu, konkrečiu atveju (nustato konsiliumas), bet ne daugiau kaip 1424,99 EurJei faktinės dantų protezavimo išlaidos buvo didesnės, nei nustatyta kompensuojamoji suma, likusią dalį asmuo turi sumokėti pats.

Siekiant gauti nemokamas protezavimo paslaugas reikai:

 1. Kreiptis į pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – PAASPĮ), prie kurios esate prisirašęs, gydytoją odontologą arba į kitos asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau ─ ASPĮ), turinčios licenciją teikti odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugas ir sudariusios sutartį su teritorine ligonių kasa (toliau ─ TLK) dėl odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugų teikimo ir apmokėjimo (toliau ─ sutartis), gydytoją odontologą.
 2. Gauti išvadą medicininių dokumentų išraše (forma 027/a), patvirtinančią, kad turite teisę į nemokamas protezavimo paslaugas.
 3. Pateikti prašymą sveikatos priežiūros įstaigai prie kurios esate prisirašęs įrašyti Jus į asmenų, laukiančių dantų protezavimo, sąrašą. Su prašymu reikia pateikti:
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • dokumentą, įrodantį teisę gauti dantų protezavimo paslaugas;
 • pensininkai, nedarbingi ar iš dalies darbingi asmenys ir vaikai ─ gydytojo odontologo arba gydytojų odontologų konsiliumo (kai yra nustatytas sudėtingesnio gydymo technologijos būtinumas) išvadą dėl dantų protezavimo reikiamumo (forma 027/a);
 • asmenys, kuriems buvo taikytas gydymas dėl burnos, veido ir žandikaulių onkologinės ligos, ─ gydytojo odontologo arba gydytojų odontologų ir atitinkamos srities gydytojų specialistų konsiliumo išvadą dėl dantų protezavimo reikiamumo (forma 027/a);
 • jei prašymą pateikia asmens atstovas, ─ asmens atstovavimą patvirtinantį dokumentą.
 1. Gavus sprendimą kad esate įtrauktas į laukiančiųjų sąrašą, jau galite kreiptis į odontologą ir atlikti protezavimo darbus savo sąskaita, o gavus patvirtinimą, jog atėjo Jūsų eilė protezuotis susigrąžinsite PSDF numatytą sumą. BŪTINA turėti apmokėjimą patvirtinančius dokumentus.
 2. Kai ateina Jūsų eilė pagal Sąrašą protezuoti dantis, TLK Jums išsiunčia pažymą apie teisę gauti dantų protezavimo paslaugas. Tokiu atveju protezavimo paslaugas gaunate nemokamai.

Daugiau informacijos apie protezavimą TLK lėšomis skaitykite ČIA