*alt_site_homepage_image*

Psichikos sveikatos centras Lelijų g. 19

Psichikos sveikatos centro paslaugos
Psichikos sveikatos centro paslaugos
Gydytojo psichiatro konsultacija 65,00
Gydytojo psichiatro pakartotinė konsultacija 60,00
Gydytojo psichiatro nuotolinė konsultacija (pakartotinė) 50 min 60,00
Gydytojo psichiatro nuotolinė konsultacija trumpa (pakartotinė) 30 min 45,00
Gydytojo psichiatro konsultacija trumpa (pakartotinė) 30 min 45,00
Trumpa psichiatro konsultacija medikamentinio gydymo tęsimui ( iki 10 min) 35,00
Gydytojo vaikų paauglių psichiatro konsultacija 70,00
Gydytojo vaikų paauglių psichiatro konsultacija (pakartotinė) 65,00
Anoniminė gydytojo psichiatro konsultacija 80,00
Gydytojo psichiatro konsultacija-laivavedžių profilaktinis patikrinimas (Jūrininkų ir vidaus vandenų transporto specialistų bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių) 15,00
Psichiatro konsultacija norinčiųjų įsigyti civilinį ginklą  15,00
Gydytojo psichiatro konsultacija vairuotojo pažymėjimui gauti 8,00
Psichoterapeuto konsultacija (atlieka gydytojas psichiatras arba med.psichologas) 65,00
Psichoterapeuto ( kandidato) konsultacija (atlieka gydytojas psichiatras arba med psichologas) 35,00
Psichoterapeuto pakartotinė konsultacija (atlieka gydytojas psichiatras arba med.psichologas) 60,00
Psichoterapeuto-valgymo sutrikimų gydymo KET paslauga 70,00
Porų psichoterapija (atlieka gydytojas psichiatras) 80,00
Grupinė terapija (psichologo, psichotearapeuto) (vaikų, paauglių) (atlieka gydytojas psichiatras) 25,00
Psichologo nuotolinė konsultacija 55,00
Psichologo nuotolinė konsultacija (pakartotinė) 50,00
Socialinio darbuotojo konsultacija 40,00
Medicinos psichologo konsultacija (suaugusiam asmeniui) neprisirašiusiems 45,00
Medicinos psichologo konsultacija (vaikui, paaugliui iki 18 metų) neprisirašiusiems 45,00
Medicinos psichologo konsultacija (vaikui, paaugliui iki 18 metų) 40,00
Gydymo tęsimas neprisirašiusiems prie PSC pacientams 20,00
Pažyma, kad asmuo nėra įskaitoje (Pacientui pageidaujant) 1,80
Medicininė pažyma, norintiems tapti vaiko globėju (rūpintoju) 10.00
Psichikos centro pažymos užsakymas iš kitų įstaigų 8,00
Medicininė pažyma (PSC) asmenims stojant į profesines, aukštesniąsias ir aukštąsias mokyklas 8,00
Pažymos iš PSC išdavimas 8,00
Medicininė pažyma (PSC) asmenims dirbantiems/įsidarbinantiems darbo aplinkoje, kurioje galima profesinė rizika (kenksmingų veiksnių poveikis, pavojingas darbas) 8,00
Vaikos raidos DISC tyrimo įvertinimas ( 1val) 30,00
Vaikos raidos ištyrimas DISC metodika ( 2val) 55,00
Psichodiagnostinis ištyrimas - asmenybės ištyrimas 55,00
Psichodiagnostinis ištyrimas - išsamus atminties ir dėmesio koncentracijos ištyrimas 55,00
Psichodiagnostinis ištyrimas - mąstymo procesų, emocinės būklės tyrimas 55,00
Psichikos centro pažymos užsakymas iš kitų įstaigų 8,00
Medicininė pažyma (PSC) asmenims stojant į profesines, aukštesniąsias ir aukštąsias mokyklas

10,00

Medicininė pažyma (PSC) asmenims dirbantiems/įsidarbinantiems darbo aplinkoje, kurioje galima profesinė rizika (kenksmingų veiksnių poveikis, pavojingas darbas) 

10,00

Medicinė pažyma išduodama gyd .psichiatro (pažyma vežtis medikamentus, gydymo tikslais, akademinės atostogos ir k.t.)

10,00