Pradžia
lt
en
Pradžia
En

Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimas

AMBULATORINIŲ SLAUGOS PASLAUGŲ NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS PACIENTAMS, TURINTIEMS SPECIALIŲJŲ SLAUGOS POREIKIŲ

 

POLITIKA

Tenkindama pacientų slaugos poreikius namų sąlygomis, skatindama pacientų savirūpą ir bendradarbiaudama su socialiniais darbuotojais, įstaiga užtikrina slaugos paslaugų prieinamumą ir tęstinumą prisirašiusiems pacientams, kuriems reikalinga ilgalaikė priežiūra ir kurie dėl sveikatos būklės negali lankytis įstaigoje.

 

Bendra ASPN teikimo tvarka
 1. Klinikų pacientams ASPN teikia atskira įstaigos padalinio specialistų komanda, kurią sudaro:
 • bendruomenės ir (ar) bendrosios praktikos, ir (ar) išplėstinės praktikos, ir (ar) psichikos sveikatos slaugytojai (toliau – slaugytojai);
 • slaugytojo padėjėjai;
 • kineziterapeutai.
 1. Esant poreikiui į komandą papildomai gali būti įtraukiami  ergoterapeutas, medicinos psichologas ar socialinis darbuotojas.
 2. Į ASPN teikimo procesą pagal galimybes įtraukiami paciento artimieji, paciento aplinkos žmonės, bendruomenės nariai, nevyriausybinės organizacijos, savanoriai, kurių veiklos sąlygas nustato įstaigos vadovas.
 3. Kiekvienas ASPN teikiantis specialistas paslaugas teikia pagal savo kompetenciją.ASPN teikiančių specialistų darbas organizuojamas komandos principu
 4. Klinikose, kur nėra specialistų komandos, ASPN teikiamos pagal sutartį kitose įstaigose.
 5. Paliatyviosios pagalbos paslaugų teikimas klinikose prisirašiusiems pacientams užtikrinamas pagal sutartį su kitomis įstaigomis.
 6. ASPN teikiamos:
 • Vaikams iki 18 metų, turintiems negalią, kuriems LR teisės aktų, reglamentuojančių neįgaliųjų socialinę integraciją, nustatyta tvarka yra nustatytas nesavarankiškumo lygis ir pripažintas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis;
 • Suaugusiems, turintiems negalią, kuriems LR teisės aktų, reglamentuojančių neįgaliųjų socialinę integraciją, nustatyta tvarka yra nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros poreikis;
 • senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, dėl amžiaus iš dalies ar visiškai netekusiems gebėjimų savarankiškai rūpintis savo asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime bei sergantiems lėtinėmis ligomis, kai jiems nustatytas Bartelio indeksas yra iki 61 balo. Bartelio indeksą nustato pacientą gydantis gydytojas arba šeimos gydytojas, arba slaugytojas;
 • pacientams, kuriems po gydymo stacionare nustatytas bendras funkcinis sutrikimas, kai jiems nustatytas Bartelio indeksas yra iki 61 balo, ir kurie kasdieniame gyvenime yra visiškai priklausomi arba beveik visiškai priklausomi nuo kitų žmonių pagalbos (gauta užpildyta Bartelio indekso nustatymo lentelė su išvada).
 • pacientams, kuriems yra atlikta tracheostoma ar gastrostoma ir būtinas gleivių išsiurbimas iš kvėpavimo takų.
 1. Siuntimą ASPN gauti išrašo paciento šeimos gydytojas, ESPBI IS užpildydamas elektroninę siuntimo formą (E027) ir informuoja įstaigos specialistų komandą ar  įstaigą, su kuria sudaryta sutartis dėl ASPN teikimo.