Nėščiųjų priežiūra

InMedica klinikoje, vadovaujantis LR SAM 1997 04 14 įsakymu Nr. 167 patvirtinta Lietuvos medicinos norma MN11-2:1997 “Moterų konsultacija” bei Perinatologijos programoje išdėstytais principais, vykdoma pirminė ambulatorinė nėščiųjų priežiūra. Ambulatorinę nėščiosios sveikatos priežiūrą teikia gydytojas akušeris-ginekologas arba kvalifikuota akušerė, kurios kompetenciją nustato Lietuvos medicinos norma MN 40:1997 “Akušerė (akušeris)”. Šį darbą gali atlikti ir šeimos gydytojas. Esant didelei perinatalinei rizikai, ambulatorinę nėščiosios priežiūrą vykdo tik gydytojas akušeris-ginekologas.

Nėščiosios priežiūrą vykdantis asmuo, įvertinęs nėščiosios ir vaisiaus būklę, perinatalinę riziką, sudaro nėščiosios priežiūros planą, gydo ją ir, esant reikalui, tikslina nėščiosios priežiūros planą vėlesnių jos apsilankymų metu.

Įtarus nėštumo arekstragenitalinę patologiją, nėščioji siunčiama konsultuoti į antrinio arba tretinio lygio sveikatos priežiūros įstaigą.

Moteris laisvai pasirenka pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigą bei gydytoją.
Ambulatorinės nėščiųjų priežiūros mastas nurodytas žemiau pateiktoje lentelėje.

Registracija: