Projektas „Personalizuoto fizinio aktyvumo efektyvumo vertinimo įrankio sukūrimas ir taikymo metodikos sukūrimas“

UAB „InMedica“kartu su partneriu Valstybiniu mokslinių tyrimų institutu „Inovatyvios medicinos centras“ pradėjo įgyvendinti projektą „Personalizuoto fizinio aktyvumo efektyvumo vertinimo įrankio sukūrimas ir taikymo metodikos sukūrimas“. Šiuo projektu numatoma sukurti personalizuotą fizinio krūvio vertinimo ir monitoravimo skaičiuoklę, leisiančią individualiai parinkti aerobinio fizinio krūvio dydį, reikšmingai mažinantį asmens kardiovaskulinę ir kardiometabolinę riziką, monitoruojant jo efektą artimuoju po treniruočių periodu ir pagerinant paciento fizinio krūvio rekomendacijų laikymąsi. Sukuriant duomenų perdavimo ir nuotolinio interpretavimo sistemą, naudojantis plačiai prieinamų namų sąlygomis individualiu fizinio krūvio monitoravimo įrenginių (FitbitCharge HR, POLAR ir pan.) rezultatais, bus sukurtas individualus asmens fizinio aktyvumo priežiūros modelis, leisiantis bent 20% padidinti ilgalaikį individo fizinio aktyvumo rekomendacijų laikymąsi.

Projekto metu bus sukurti šių produktų prototipai:
1.Originali asmens kardiovaskulinės ir kardiometabolinės rizikos bei fizinio krūvio vertinimo ir monitoravimo skaičiuoklė (kiekybinis vertinimas balų sistema), kuri pagal pamatuojamus ir moksliškai validuotus arterinius žymenis leistų įvertinti esamą paciento kardiovaskulinę ir kardiometabolinę riziką, nustatyti prevencijos priemonių (šiuo atveju – dozuoto aerobinio fizinio aktyvumo) poveikį ir išmatuoti jo naudą mažinant kardiovaskulinę ir kardiometabolinę riziką. Skaičiuoklė tinkama trumpalaikei (intervalinei) fizinio aktyvumo prevencinei intervencijai.


2. Individualus asmens fizinio aktyvumo priežiūros modelis - interaktyvi internetinė duomenų bazė, kurioje kaupiama informacija apie asmens fizinį aktyvumą ir iš kurios jam teikiama (žinutės, priminimai) informacija apie fizinę būklę bei rekomendacijos tolimesnei fizinio aktyvumo priežiūrai. Duomenys bazėje bus kaupiami, panaudojant sukurtą asmens rizikos bei fizinio aktyvumo vertinimo ir monitoravimo skaičiuoklę bei prieinamas individualias fizinio aktyvumo monitoravimo priemones (išmaniuosius laikrodžius, jutiklius). Sukurtas produktas tinks ilgalaikei fizinio aktyvumo prevencinei programai namų sąlygomis.
Projekto metu sukurti produktai - kardiovaskulinės ir kardiometabolinės rizikos ir fizinio krūvio vertinimo skaičiuoklė ir individualios fizinio aktyvumo priežiūros modelis - sudarys galimybę parinkti ir plačiai prieinamomis priemonėmis taikyti tinkamą gydymą asmenims, sergantiems kardiovaskulinėmis ir kardiometabolinėmis ligomis ar turintiems padidintą riziką tokiomis ligomis susirgti.


Numatomos projekto sukurtų produktų tikslinės klientų grupės:
1. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos, ypač specializuotos kardiologinės klinikos.
2. Sporto institutai ir sporto organizacijos.
3. Fiziniai asmenys, darbdaviai, sveikatos draudimo kompanijos.

Sukūrus minėtus produktus, sveikatos priežiūros įstaigos turės galimybę rinkai pasiūlyti naujo tipo kardiologinės priežiūros paslaugą.

Projekto vertė: 967 492,80 Eur.

Projekto trukmė: 2017 m. kovas – 2019 m. kovas

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę Nr. J05-LVPA-K „Intelektas. Bendri mokslo verslo projektai“.

Projektas finansuojamas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.